image
Gdzie jest parafia Witaj na stronie Parafii Stowięcino. Nasza wspólnota należy do Diecezji Pelplińskiej, w dekanacie główczyckim.
Tworzą ją wioski: Stowięcino, Rzechcino, Gorzyno, Radosław, Gostkowo, Michałowo, Szelewo, Podole Wielkie, Olszewko, Zawada, Będzimierz, Dargoleza i Przebędowo.
Dowiedz się więcej
image
Logo Parafii opowiada o naszym świętym Patronie a tworzą go dwie tarcze herbowe. Pierwsza to herb Prus przypisywany Świętemu. Druga tarcza to stylizowany herb Polski.
Nasz Święty jest jednym z głównych Patronów i Opiekunów naszego narodu.
Dowiedz się więcej
* *
image image

ODWIEDZINY INTRONIZACYJNE
Dziękuję za przyjęcie Waszego Proboszcza podczas odwiedzin intronizacyjnych!
Zwyczaj, że na księdza oczekiwano i wychodzono na spotkanie, obronił się podczas intronizacji i miałem wrażenie, że spotkanie jest oczekiwane. Na pewno wspomagało taką postawę konkretne wyznaczenie godziny! Jednak sam gest powitania księdza był z pewnością uszanowaniem Boga, którego witaliśmy w domach, zgodnie Polskim przysłowiem: gość w dom, Bóg w dom. Bóg zapłać! Dziękuję również za przygotowane poczęstunki. Mam nadzieję, że tak jak mówiło wielu, szczególną wartością tych odwiedzin intronizacyjnych, było goszczenie dłużej swojego duszpasterza.


Jeszcze raz pragnę przypomnieć o najważniejszych sprawach. Czasami wydawało się, że konieczność odczytywania tekstu poświęcenia i intronizacji przez ojca rodziny, jest jakąś niepotrzebną trudnością. Jednak była ona konieczna, bo tylko Wy sami mogliście powiedzieć Chrystusowi: tylko Ty jesteś moim KRÓLEM! Tego za was nie mógł powiedzieć Proboszcz. Potrzeba, aby to wyznanie było odtąd ponawiane codziennie przez każdego z nas!
Wizerunek Serca Jezusowego niech będzie uszanowany w każdym domu. Powinien zawisnąć na królewskim miejscu domu i otoczony codzienną modlitwą. Niech będzie centrum życia!
Nie muszą być zawieszone te wizerunki, roznoszone w trakcie intronizacji. Może być odnowiony i otoczony czcią wizerunek już istniejący, a przez swą starość i historię szacowniejszy. Można również kupić do domu inny bardziej pasujący do wystroju wnętrza i bogatszy. Pamiętajmy, nigdy nie należy oszczędzać na tym co święte. Wystrzegajmy się tandety. Nie kupujmy dewocjonaliów z plastiku, mrugających światełkami, obrazków, które oglądane z różnych stron, ukazują jakieś inne oblicza. Pan Bóg nie jest kuglarzem i tak Go nie traktujmy.
Prosiłem przez cały czas odwiedzin, aby w dzień, przeddzień lub po intronizacji być rodziną na Mszy św., u Spowiedzi św. i do Komunii św. Niestety, tyko nieliczne rodziny przejęły się tą sprawą. Jeśli nie dopełniliście tego warunku to proszę, abyście wykorzystali nadchodzące dni. Może dobrze byłoby na poważnie potraktować wołanie Serca Jezusowego o Pierwsze Piątki Miesiąca i tę Komunię św. wynagradzającą za liczne zranienia Jego Miłości.
Usilnie prosiłem, aby podczas odwiedzin byli wszyscy domownicy! Niestety zbyt często witała mnie tylko delegacja. Nigdy nie czyniłem problemów z małej obecności na odwiedzinach kolędowych. Jednak ponieważ intronizacja wymagała osobistego poświęcenia się Jezusowi i wyboru Go na własnego KRÓLA, obecność była konieczna!
Podczas misji parafialnych rozumianych jako pewna całość, tj.: misje, intronizacja i odnowienie misji w tym roku; przyświecała mi jedna idea; osłonić parafię i was przed atakiem Szatana, którego działanie coraz bardziej staje się widoczne w dzisiejszym świecie!
Wojna z kościołem widoczna jest w wielu płaszczyznach: w dziedzinie moralności (niszczenie małżeństwa i rodziny, ciągła demoralizacja dzieci i młodzieży, związki partnerskie, swoisty przymus niszczenia życia w ‘in vitro’, aborcji, za moment w eutanazji, już i tak obecnej w sypiącej się opiece zdrowotnej) to są wszystko ataki na głoszoną od wieków przez kościół moralność i próba zmiany serca naszego społeczeństwa;
Wojna na płaszczyźnie materialnej, o tym osobno pod koniec omówienia;
na płaszczyźnie komunikacji: celowe wykrzywianie prawd historycznych i podawanych informacji o stanie Kościoła dziś. Zamykanie ust myślącym inaczej np.: odmowa możliwości cyfrowego nadawania naziemnego dla telewizji ‘Trwam’ i niesprawiedliwe, oraz dyskryminujące potraktowanie milionów ludzi, którzy są jej widzami;
Jeśli do tego dodamy rugowanie kościoła z przestrzeni społecznej: walka z krzyżem i obecnością kościoła w wojsku i szpitalach, ciągłe podkopywanie lekcji religii, oraz niszczenie dzieł miłosierdzia np.: konieczność zwinięcia przez kościół działalności hospicjów, które w obecnej ustawie o zakładach zdrowia (ciekawe, że nie o służbie zdrowia) nie mogą działać jako jednostki charyta-tywne zatrudniające woluntariuszy. Podobnych ataków jest więcej.
Coraz bardziej widać, że jest to walka O NASZE DUSZE, o ateistyczny, bezbożny obraz społeczeństwa. Jest to siłowa próba wyrzucenia z naszych ser Króla Królów - Jezusa Chrystusa i poddania świata przemocy Szatana! I nie są to zbyt wielkie, czy przesadne słowa. Wielu ludziom, wcześniej ochrzczonym, ta walka się podoba i jest na rękę. Lubią zadymę. Odczuwają miraż własnej siły, kiedy miłość Boża jest poniżana i nie przyjmują do wiadomości, że wchodząc w propagandę zła sami wstępują w obszar przekleństwa i potępienia!
Innym problemem wydaje się być, że wielu z nas przebywa poza parafią. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych i młodych małżeństw. Rozumiem konieczność poszukiwania pracy, gdy rządzący naszym krajem zwijają możliwości zdobycia pracy w Polsce. Apeluję, aby rodzice dbali o życie religijne swoich dzieci będących z dala od własnych rodzin. Wskazujcie na konieczność modlitwy, udziału, tam gdzie się jest w życiu Kościoła Katolickiego, włączanie się nurt życia religijnego pomimo liturgii sprawowanej w języku obcym! Przestrzegam jednak przed indyferentyzmem religinym i uczestniczeniem w liturgiach protestanckich.
Jesteśmy na siłę kulturowo zmieniani. Coraz bardziej jest w społeczeństwo pompowana złość i nienawiść. Coraz bardziej zasiewana jest nieufność do Kościoła i Jego Zbawiciela. Dlatego potrzeba Wywyższenia Serca Jezusowego pośród nas. Nich ten wizerunek będzie obecny na ścianach w naszych domach i domach naszych dzieci. Nich będzie głęboko wyryty na naszych sercach, w umysłach i duszach. Nich pragnienie służenia jedynie Zbawicielowi stanie się centrum życia, inaczej zginiemy - i nie jest to pustosłowie. Już dziś bowiem agendy międzynarodowe wróżą nam, że Polska na koniec XXI w. będzie krajem jedynie 17 milionowym.
Nadal plagą w rodzinach są również związki niesakramentalne! Pragnę jeszcze raz z tego miejsca wołać: nie marnujcie życia, nie marnujcie swej wieczności. Rodzice nie dawajcie złego przykładu własnym dzieciom i nie pchajcie ich w objęcia Szatana, który łatwiej ich będzie mógł zatracić jeśli nie dacie im własnym życiem przykładu bogobojności i posłuszeństwa wobec bożych przykazań.
Jestem wdzięczny za każdą ofiarę przekazaną na remont naszego kościoła parafialnego. Podczas odwiedzin intronizacyjnych uzbieraliśmy: 12.400,- PLN, gdy w roku 2011 uzbierało się 10.800,-.
DOKONANIA INWESTYCYJNE W Roku 2011
W zeszłym roku uzbieraliśmy na potrzeby parafialne 104.340,- zł. W tym:
1. z parafii 93 570,00
2. z dzierżaw 1 700,00
3. z cmentarza 9 070,00
Wydatków było więcej bo: 118.521,10 zł. W tym:
1. na działalność parafialną 45 016,54
2. na remonty i nowe budowle 40 376,41
3. charytatywne 435,10
4. Kuria Diecezjalna 13 973,35
5. Wyższe Seminarium Duchowne 0,00
6. opłaty dziekańskie 2 043,70
7. spłata pożyczek 16 676,00
Rozliczenie roczne zakończyliśmy na minusie, bo ofiary intronizacyjne, zbierane od końca czerwca 2011, zostały wpisanedo Księgi Rachunkowej dopiero na styczeń bieżącego roku.
Przez ostatni rok wydaliśmy pieniądze na: dokończenie remontu salki i dawnego biura parafialnego, oraz było przygotowywane pomieszczenie dla drugiej łazienki; spłacaliśmy zaciągniętą pożyczkę akonto remontu wieży kościelnej, który rozpoczął się w zeszłym roku;
Czeka nas jeszcze: uporządkowanie prezbiterium; remont pokrycia dachowego na kościele, plebanii, domu po oazowym; założenie nowej posadzki w kościele; (zapada się część między bocznym wejściem a amboną); zbudowanie większego chóru; kapitalny remont instrumentu organowego; tzw. mała architektura wokoło kościoła;
Osobnym problemem jest kapitalny remont kościoła filialnego. Niestety są problemy z własnością kościoła filialnego, nadal nie znajduje się on na Księdze Wieczystej naszej Parafii.
PRACY JEST NA DZIESIĄTKI LAT! – nie wiem w jakiej kolejności powyższe prace będą nas czekały i sam nie wiem czy wszystko damy radę zrobić za mojego życia!?
Skoro mówimy o sprawach finansowych pozwólcie, że dotknę niektórych tematów dotyczących finansów całego Kościoła. Wiele słyszymy ostatnio o Kościele, który wyciąga ręce po pieniądze państwowe. Przede wszystkim co to jest państwo i co to jest Kościół? Czy Kościół nie jest częścią państwa? Czy członkowie Kościoła, a więc wierzący, nie wpłacają do wspólnego skarbca państwa swoich podatków? Czy Księża nie płacą podatków? Otóż każdego roku płacą podatki i ubezpieczenie społeczne! Dlaczego więc Kościół, jak i księża nie mieliby korzystać ze wspólnego dobra, na które się składają!
Zauważmy, że Kościół często uzupełnia Państwo. Na przykład - państwowe zadanie dbałości o dziedzictwo historyczne, jakim jest nasz kościół wpisany przecież do Państwowego Rejestru Zabytków, wykonuje parafia. Wydaliśmy na konserwację tego zabytku 500 tyś. zł i to tylko z naszych zbiórek, podczas gdy państwo dodało do tego dzieła jedynie około 170 tyś. zł. Państwo na przykład nie zadbało o różne zabytki w naszej okolicy. Rozebrano piękny pałac w Stowięcinie, sprzedano pałac w Gorzynie. Co zrobiło Państwo, aby zachować to dziedzictwo? Parafia zadbała o jego część i staramy się o ponowne nadanie tej przestrzeni charakteru zabytkowego. Pomnóżcie ten jeden przypadek razy wiele parafii a otrzymacie obraz propaństwowego działania Kościoła.
Kościół przez dzieła charytatywne wyręcza Państwo w dbałości o ubogich i to dziesięć razy więcej jak krzykliwa „Owsiakowa Orkiestra”, posiadająca do swojej działalności liczne media. Kościół darmowo włącza się w dzieło edukacyjno-wychowawcze: zbiórki, oazy, rekolekcje, itp. Kościół bez przymuszania, jedynie z odpowiedzialności i miłości do Boga i ludzi prowadzi różne dzieła wychowawcze.
Ostatnio jesteśmy w masmediach atakowani informacjami na temat Funduszu Kościelnego i stwierdzeniami, że Księża mają jakieś szczególne prawa, ale nigdy nie mówi się genezie powstania tego funduszu. W czasach komunistycznych, na podstawie dekretów Bieruta dokonano dwóch grabieży własności Kościoła: 1) na podstawie dekretów, w świetle ówczesnego ‘państwa prawa’ przejęto tzw. Dobra Martwej Ręki, czyli: szpitale, szkoły, wielkie własności ziemskie itp.; 2) zrabowano również wiele własności, które tym dekretom nie podlegały.
Państwo Ludowe w zamian za przejęcie tak zwanych Dóbr Martwej Ręki, a więc w zamian za to co zabrało zgonie z dekretami, utworzyło Fundusz Kościelny, który teoretycznie miał wyrównać stratę. W praktyce Fundusz Kościelny finansował walkę z Kościołem, oraz wszystkie inne organizacje religijne - i tak było do 1989 r. Po tym roku Kościół został dopuszczony do dóbr tego funduszu. Odtąd jedynie dopłaca do składek na ubezpieczenie, w części finansuje dzieła charytatywne i misyjne, oraz czasami remonty obiektów zabytkowych. Dziś mówi się, że należy zawiesić działanie funduszu, bo wszystkie własności powróciły do kościoła zgodnie z działaniem tzw. Komisji majątkowej. Otóż ta komisja oddawała kościołowi własności zrabowane wbrew dekertom Bieruta! Nigdy nie oddawano własności zabranych zgodnie z jej literą. Nota bene: do dziś działają Komisje majątkowe: protestancka, prawosławna i żydowska, a zlikwidowano tylko komisję dotyczącą majątku naszego Kościoła! I gdzie tu równość wobec prawa, oraz neutralność państwa.
Pamiętajmy, że kościół to nie jacyś oni, Kościół to Wy. Majątek Kościoła to nie jest własność jednego, czy drugiego księdza. To jest własność wspólnoty, a więc również Wasza. Składały się na nią przecież pokolenia wiernych. Szanujmy Kościół, jest On żyjącym i działającym Chrystusem w świecie! Nie walcz z Nim, bo może się okazać, że walczysz z samym Bogiem!

LIturgia Słowa


Kontakt do Parafii

Herb Parafia Stowięcino

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Św. STANISŁAWA BP i M.
w STOWIĘCINIE

PL 76-220 Główczyce; Stowięcino 17;

Telefony.: +48 59 811 66 69 GSM: +48 606 437 056
Biuro parafialne czynne w soboty między 13:00 a 15:00

Informator parafialny

Zapisz się do parafialnego biuletynu aby otrzymywać wszystkie ważne informacje z Twojej Parafii. Będziesz otrzymywać wszystko co ważne na swoją pocztę.