kazanie na 50 lecie Sakramentu Małżeństwa
Marii i Józefa, moich rodziców
02 czerwca 2012

Pierścień w życiu chrześcijan jest symbolem związania i zobowiązania. Na przykład pierścień zaręczynowy staje się oznaką wiernego dochowania obietnicy, a obrączka ślubna znakiem dozgonnej miłości. Wystarczy przypomnieć słowa liturgii małżeństwa: "Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci" [1].


W tradycji pierścienie były insygnium koronacyjnym, który ukazywał godność króla i jego związek z krajem. Pieczęć oraz pierścień z pieczęcią, to w Starym Testamencie oznaki nienaruszalności i poszanowania osoby lub rzeczy. W księdze Estery czytamy: „Wy zaś napiszcie w sprawie Żydów, w imieniu króla, i zapieczętujcie sy-gnetem, ponieważ pismo króla, napisane w imieniu króla i zapieczętowane sygnetem króla, jest nieodwołalne” [2].
W antycznej Grecji pierścień był oznaką człowieka wolnego, szczególnie zaś ceniono sygnety z wyrytymi na nich motywami pieczęci, a rzymianie nosili zwykłe żelazne pierścionki jako oznakę małżeństwa.
W tamtych kulturach pierścienie ze złota lub metali szlachetnych mogły nosić jedynie wysokie osobistości, jak np. senatorowie. Należy pamiętać, że w Rzymie noszenie pierścienia było prawnie chronionym przywilejem, a także wielkim zaszczytem. Państwo udzielało tego przywileju za szczególne zasługi.
W końcu pierścień stał się znakiem: po pierwsze posłańca, legata władzy królewskiej; po drugie oznaką samej władzy politycznej. Na przykład Faraon zdejmuje swój pierścień aby włożyć go na palec Józefa i nakazuje Egipcjanom posłuszeństwo wobec nowego rządcy w kraju, mówił: „Ty będziesz nad moim dworem i twoim roz-kazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał. Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa” [3].
Po trzecie pierścień jest też dowodem wolności i godności człowieka, który go nosi, dlatego ojciec z przypowieści Chrystusowej, przyozdabia dłoń marnotrawnego syna pierścieniem: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!” [4]
Sakrament jest jednak czyś więcej jak tylko znakiem ludzkich relacji i światowych zaszczytów, a przecież dziś świętujemy 50-lecie SAKRAMENTU Małżeństwa. Sakrament jest przede wszystkim ja-kąś głęboką relacją z Bogiem. W zgromadzeniach zakonnych żeńskich obrączka podczas ślubów wieczystych symbolizuje dozgonną wierność Oblubieńcowi, Jezusowi Chrystusowi. Na przykład: Katarzynie Aleksandryjskiej Dziecię Jezus założyło jej na palec pierścień zaślubinowy. Wyrażając pragnienie wewnętrznego związania tej ko-biety ze Sobą. Albo: Teresie od Jezusa: "Pewnego dnia Pan rzekł, aby, będąc Jego oblubienicą, prosiła Go, o co zechcę, a On wszystko spełni. Na dowód tego dał jej i włożył na palec wspaniały pierścień z drogim kamieniem".
Ten sam znak stanowi pierścień zakładany nowo ordynowa-nemu biskupowi. Ma on oznaczać zaślubienie w miejsce Jezusa Jego Oblubienicy, czyli Kościoła, będącego mistycznym Ciałem Syna Bożego: „Przyjmij ten pierścień jako znak wierności, bo z niezłomną wiernością masz bronić jedności świętego Kościoła, Oblubienicy Chrystusa” [5].
Obie te tradycje coś mówią nam o tajemnicy dzisiejszej liturgii. Oto Sakrament Małżeństwa nie tylko jest związkiem mężczyzny i kobiety, lecz raczej zjednoczeniem ich w Chrystusie, tak, aby kobieta mogła znaleźć spojrzenie Jezusa w oczach męża, a mąż, aby mógł otoczyć opieką, miłością i służbą Oblubienicę Chrystusową w swej żonie.
Sakrament jest więc istotną bliskością i zjednoczeniem istnień: Boga i człowieka. Dlatego jedynie sprawiedliwy może być przyrównany do pierścienia na dłoni Boga, na Jego palcu pierściennym, który w pojęciu ówczesnych ludzi, był bezpośrednio przez układ krwionośny połączony z sercem i dlatego nazwany serdecznym. W księdze Aggeusza Bóg mówi do swego umiłowanego sługi Zorobabela: "Uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie” [6].
Wszystkie te pojęcia, które niesie ze sobą znak pierścienia skupiają się w osobie św. Józefa. Ten wspaniały Opiekun Świętej Rodziny, Oblubieniec Matki Bożej, pochodził przecież z rodu królewskiego. Ponoć pierścień dawidowy, symbol bożego szlachectwa, który nosił również jego potomek św. Józef znajduje się po dziś dzień, jako drogocenna relikwia „Il Santo Anello”, w Jego kaplicy w katedrze w Perugi we Włoszech.
Na zakończenie posłuchajmy słów Błogosławionego Jana Pawła II, który ofiarowując swój Pierścień Rybaka dla wadowickie-go wizerunku św. Józefa napisał: "Niechaj ten pierścień, symbol oblubieńczej miłości przypomina, że Opiekun Świętej Rodziny to Mąż sprawiedliwy, posiadający nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca, który do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu i był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”.
Niech św. Józef Wam, drodzy Rodzice, Jubilaci, i całej naszej rodzinie wyprasza błogosławieństwo od Ojca Przedwiecznego, Dawcy Życia, oraz źródła prawdziwej godności i duchowego szlachectwa.
========================
UWAGA! Całość na podstawie pracy:  o. Szczepan Praśkiewicz OCD; Pierścień świętego Józefa; http://www.karmel.pl/papiez/baza.php?id=02
[1]  Liturgia Sakramentu Małżeństwa.
[2]  Est. 8,8.
[3]  Rdz 41,42.55.
[4]  Łk 15,22.
[5]  Liturgia Ordynacji Biskupów.
[6]  Ag 2,23.
[7]  Jan Paweł II; List

Kontakt do Parafii

Herb Parafia Stowięcino

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Św. STANISŁAWA BP i M.
w STOWIĘCINIE

PL 76-220 Główczyce; Stowięcino 17;

Telefony.: +48 59 811 66 69 GSM: +48 606 437 056
Biuro parafialne czynne w soboty między 13:00 a 15:00

Informator parafialny

Zapisz się do parafialnego biuletynu aby otrzymywać wszystkie ważne informacje z Twojej Parafii. Będziesz otrzymywać wszystko co ważne na swoją pocztę.