image
Gdzie jest parafia Witaj na stronie Parafii Stowięcino. Nasza wspólnota należy do Diecezji Pelplińskiej, w dekanacie główczyckim.
Tworzą ją wioski: Stowięcino, Rzechcino, Gorzyno, Radosław, Gostkowo, Michałowo, Szelewo, Podole Wielkie, Olszewko, Zawada, Będzimierz, Dargoleza i Przebędowo.
Dowiedz się więcej
image
Logo Parafii opowiada o naszym świętym Patronie a tworzą go dwie tarcze herbowe. Pierwsza to herb Prus przypisywany Świętemu. Druga tarcza to stylizowany herb Polski.
Nasz Święty jest jednym z głównych Patronów i Opiekunów naszego narodu.
Dowiedz się więcej
* *
image image

Sprawozdanie finansowe za rok 2013
I przychody ogółem . 113 899,70
w tym:
1. z parafii . 100 408,70

2. z dotacji . 0,00
3. z innych źródeł . 0,00
4. z działalności gospodarczej . 0,00
5. z dzierżaw . 2 150,00
6. z cmentarza . 10 580,00
7. pożyczki . 0,00
8. 10% "iura stolae" . 761,00
IIwydatki ogółem . 104 298,21
w tym:
1. na działalność parafialną . 71 639,74
2. na remonty i nowe budowle . 21 485,25
3. charytatywne . 2 345,74
4. Kuria Diecezjalna . 1 729,00
5. Wyższe Seminarium Duchowne . 1 140,50
6. dziekan (iine) . 2 405,20
7. spłata pożyczek . 3 552,78
III Rozliczenie końcowe
saldo początkowe z dnia 31/12/2011 . -14 010,93
przychody . 113 899,70
wydatki . 104 298,21
saldo końcowe na dzień 31/12/2012 . -4 409,44

Średnia ofiarność w parafii w roku 2013

1. Stowięcino od str. Podola do plebani 10,40 zł
2. Stowięcino od Domu Nauczyciela do majątku 9,96 zł
3. Stowięcino od szkoły do p. Burnickich i blok nr 38 7,31 zł
4. Stowięcino blok nr 39 i do p. Trojanowskiej 23 9,62 zł
5. Stowięcino czworaki od str. Rzechcina do p. Jarzębińskich 9,46 zł
6. Podole od szkoły do p. E. Hermann 6,26 zł
7. Podole od pałacu do p. G. Drywy 14,45 zł
8. Podole od szosu do p. Rojek 6,96 zł
9. Będzimierz i Zawada 11 5,35 zł
10.Gorzyno od młyna do p. Ejankowskich i pałac 7,08 zł
11.Górzyno od p. Jana Biernackiego nr 45 do p. Balcerek nr 26. 10,46 zł
12.Górzyno od str. Lęborka do p. Kwiatkowskich nr 44 12,90 zł
13.Górzyno od p. Krzystofa Cholewińskiego nr. 18 do majątku 9,43 zł
14.Gorzyno od p. Kozdrowskich nr. 25 do p. Karkusiewicz nr 19 9,18 zł
15.Radosław od str. p. Malek do szosy 7,02 zł
16.Radosław od str. p. Wekwert do szosy 7,56 zł
17.Dargoleza od Przebędowa do kapliczki 7,47 zł
18.Dargoleza od kapliczki do pałacu 9,17 zł
19.Przebędowo 17 7,21 zł
20.Gostkowo 10,58 zł
21.Michałowo 10,83 zł
22.Szelewo 11,11 zł
23.Rzechcino - od p. Bogdan do p. Dajnowicz 7,99 zł
24.Rzechcino - domy 34, 34a, 35. 10,91 zł
25.Rzechcino - od p. Kulesza (nr ) do p. Lange (nr 6). 8,84 zł
26.Rzechcino - p. Semak do p. Gawrońskich 12,15 zł
27.Rzechcino - od p. Nowaków, 38, do pałacu (nr 39) i p. Ziętek. 5,33 zł
     Średnia ofarność w całej parafii w roku 2010 8,94 zł


Sprawozdanie finansowe za rok 2013 i omówienie kolęd 2014

1. W parafii zebraliśmy 113 899,70 zł w tym we wioskach na tzw. Listy zebraliśmy 27 788,50 zł w Stowięcinie, oraz 5 717,- zł w Rzechcinie. Dalej to ofiary kolędowe 11 000,- i opłatki 6 500,-; reszta to tzw. kolekty zbierane podczas nabożeństw w kościele.
2. Wydaliśmy w tym roku 104 298,21 zł. W tym: na działalność parafialną 71 639,74 zł; na remonty i nowe budowle 21 500,-; na cele charytatywne 2 300,-; Kuria Diecezjalna 4 100,-; Wyższe Seminarium Duchowne 1 200,-; spłata pożyczek 3 600,-.
95. Największą średnią ofiarność zanotowaliśmy w Gorzynie 12,90 zł, a najniższą w Rzechcinie 5,33;
3. Z inwestycji zrealizowanych w zeszłym roku zrealizowaliśmy: odremontowane i uruchomione boczne wejście do kościoła w Stowięcinie; odnowione oświetlenie do kościoła parafialnego; poduszki na ławki w oby kościołach (koszt 4 500,-); dzięki ofiarności anonimowych darczyńców dokończyliśmy budowę ołtarza NMP;

4. Pragnę podziękować za miłe przyjęcie kolędników w Waszych domach. Jak prosiłem, Parafianie wychodzili po Proboszcza. Niektórzy również odprowadzali do swojego sąsiada. Bóg zapłać za każdą życzliwość! Dziękuję, za przygotowywane poczęstunki. Dziękuję w swoim imieniu i ministrantów za przekazywane ofiary. Uzbierałem w tym roku na remont kościoła 12 000,- zł, te pieniądze już zostały przeznaczone na nową posadzkę do prezbiterium Kościoła parafialnego, na którą wypłaciłem zaliczkę 8 000,-. Całość ma wynieść 27 000,-.
5. Najbardziej interesującą nas informacją podczas odwiedzin kolędowych był fakt zaprzestania przez proboszcza rozdawania kartek do Spowiedzi św. Wielkanocnej. Mnie samemu zwyczaj ten wydawał się wieczny, a tu proszę. Decyzja została podjęta przez naszego Biskupa Diecezjalnego, który już w listopadzie zeszłego roku wyraził taką prośbę, aby w każdej z parafii naszej diecezji zaprzestać tego zwyczaju. Do tej pory kartki do Spowiedzi Wielkanocnej miały swe umocowanie w Statutach Diecezjalnych i każdy proboszcz z nich, jeśli chciał, mógł skorzystać. Kartki dawały dość jasny obraz praktyk religijnych i jeśli ktoś prosił o świadectwo, że jest wierzący i praktykujący, a je oddawał miał do świadectwa pełne prawo. Dziś jeszcze nie wiem od jakich przesłanek będzie zależało wydanie takiego świadectwa w przyszłości;
6. Na razie, przez najbliższe pięć lat będę patrzył na już zebraną i zapisaną w kartotece informację. Zastanawiałem się, co zrobią ci, którzy przez ostatnie lata nie dali świadectwa swych praktyk religijnych. Jak mogliby poprawić pozostawione w kartotece niezbyt dobre wpisy? Nie mam jeszcze na to pytanie odpowiedzi. Myślę, że do I Niedzieli W. Postu uda mi się znaleźć jakieś rozwiązanie.
7. Mnie samemu konieczność zaprzestania tego zwyczaju nie podobała się i gdyby to ode mnie zależało, kartki byłyby nadal. Jednak w kościele najważniejsze jest posłuszeństwo i w porównaniu do licznych moich parafian, ks. proboszcz chce być posłuszny swemu przełożonemu, czyli Biskupowi. Tylko wtedy będziemy zbliżali się do doskonałości, jeśli będziemy naśladowali naszego Zbawiciela. O Nim to św. Paweł pisze do Filipian: Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 6-8). Przypomnijmy sobie dwunastoletniego Jezusa, który jest posłuszny Maryi i św. Józefowi. On Bóg, posłuszny człowiekowi! Stańmy przy Chrystusie podczas jego kuszenia na pustyni, gdzie wyraża wolę zasłuchania w słowa Boga. Zajrzyjmy do Ogrójca, gdzie najtrudniej było Mu posłusznie przyjąć wyroki boże. Mówi: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie (Łk 22, 42). Pismo św. nawet porównuje nieposłuszeństwo do bałwochwalstwa, czyli czci oddawanej obcym bogom. Samuel zwraca się w te słowa do króla Saula: opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa (1 Sm 15, 23). Niestety, zbyt często spotykam się z oporem.
8. Władza Proboszcza jest bardzo ograniczona i wyznacza ją prawo kościelne i diecezjalne. Nigdy nie żądałem posłuszeństwa w sprawach, które są błahe. Jednak, jak wydaje się, nawet i to trochę, to za dużo. Niektórym Parafianom wydaje się, że Proboszcz musi uwzględniać ich żądania. Również wtedy, gdy od słowa Proboszcza zależy istnienie kartek do Spowiedzi św., lub przygotowanie do sakramentów poza własną parafią. Pamiętajmy, ten który ma wyrazić swoją zgodę, jest również uprawniony do wyrażenia zdania przeciwnego!
9. Wielu moich parafian ma inne pomysły na pracę duszpasterza: Proszę Księdza, to, czy tamto należy zrobić inaczej. I zazwyczaj w tych pomysłach chodzi o to, by pozbyć się obowiązków:  kartki to przeżytek, pozbyć się ich;  kiedyś nie było nauk przed chrztem, to jest strata czasu;  Księże, dwa lata przygotowania do Bierzmowania i tak po bierzmowaniu nie będą chodzić; A mnie się marzy, żeby kiedyś usłyszeć:  Proszę księdza, zorganizujemy we wiosce Żywy Różaniec;  albo: chcemy dowiedzieć się czegoś o Piśmie świętym, może zrobiłby ksiądz jakieś seminarium na ten temat?  Lub: proszę księdza chcę zaangażować się w służbę! Niestety, ciągle wolimy z siebie zdejmować obowiązki i przyjmować postawę roszczeniową.
10. Jednak co się skarżyć na brak zrozumienia w tej sprawie, gdy w naszej wspólnocie nie chcemy być posłuszni samemu Bogu! Kiedyś otrzymaliśmy Chrzest zanurzający nas w Jezusa. Przyrzekaliśmy wtedy odrzucenie szatana, jego pychy i zwodniczych obietnic, a wyznaliśmy wiarę, miłość i posłuszeństwo Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Jego Kościołowi. I co dzieje się z tak wyrażonymi zobowiązaniami? Wiele można powiedzieć o systematycznym lekceważeniu Mszy św. niedzielnej, o pijaństwie, czy przedkładaniu spraw materialnych nad te duchowe. Jednak najbardziej bolącą jest postawa ludzi, którzy latami zwlekają z zawarciem Sakramentu Małżeństwa, mimo, że nie posiadają do tego przeszkód. Przerażający jest ten uśmiech na twarzy, gdy mówią, że dopiero zbierają na ślub pieniądze. Oznacza to, że wierność i posłuszeństwo Bogu się nie liczy, liczy się ich własne zdanie. Bóg będzie mścicielem takiej kpiny i drwiny. Módlcie się za takich, bo ściągają na siebie i na ten świat bożą karę.
11. Jeszcze raz dziękuje za każde dobro, którego doświadczyłem podczas odwiedzin kolędowych. W modlitwie pamiętam o wszystkich.

LIturgia Słowa


Kontakt do Parafii

Herb Parafia Stowięcino

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Św. STANISŁAWA BP i M.
w STOWIĘCINIE

PL 76-220 Główczyce; Stowięcino 17;

Telefony.: +48 59 811 66 69 GSM: +48 606 437 056
Biuro parafialne czynne w soboty między 13:00 a 15:00

Informator parafialny

Zapisz się do parafialnego biuletynu aby otrzymywać wszystkie ważne informacje z Twojej Parafii. Będziesz otrzymywać wszystko co ważne na swoją pocztę.